"Let the Cat out of the Bag"

“Let the Cat out of the Bag” : สำนวนนี้ไม่ได้แปลตรงตัวว่า “แมววิ่งออกจากถุง” นะครับ มันเป็นคำเปรียบเปรยเกี่ยวกับ ...

Read More

Confusing words คำที่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งาน

คำที่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานทั้งที่อยู่ในรูปคำพ้องเสียงมีตัวสะกดและความหมายต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของประโยคที่ใช้.....

Read More


 • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @YIB0323J

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14