Good Deal : จ่ายง่ายสบายกระเป๋า

หลายคนต้องช็อปปิ้งกันไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามมักจะตรวจสอบดูราคา คุณภาพของ และอื่นๆ หากทุกอย่างเป็นที่พอใจแล้วเป็นอันตกลงในการซื้อขายนั้น เรียกได้ว่า...

Read More

Back in the game

ในเกมส์หรือกีฬาคือการกลับไปเล่นต่อจากที่ค้างไว้ หรือหลังจากหยุดพักมานาน คำว่า Get back in the game ใช้ในเรื่อง....

Read More

UP & DOWN

ชีวิตมี ขึ้น ก็ต้องมี ลง ขึ้น แล้วก็ ลง ขึ้น แล้วก็ ลง Up & Down แต่หากเรานำคำว่า Up และ Down มาผสมกับคำอื่นๆ แล้ว....

Read More


 • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14