It's raining all over the place and I only had a bucket to get water

อ่านเผินๆ เหมือนประโยคทั่วไปแต่เป็นสำนวนหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไปเลยทีเดียว อาจจะเคยเจอตอน เรียน IELTS มาบ้างแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเข้าประชุมคุยงาน....

Read More

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า Place

วันนี้อยากจะนำ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า Place เป็นคำที่เราทุกคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Place

Read More

have a cold / get a cold / catch a cold

เวลาเป็นไข้หวัด ใน ภาษาอังกฤษ ก็จะจับคู่ cold กับคำกริยา get หรือ have หรือ catch

Read More


 • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14